Hasičské historické sdružení v Hrušovanech, bylo založeno Jožkou Lazarem v roce 2009.
Účelem je společný zájem na udržování hasičské historické techniky a propagaci historie hasičstva.

Sdružení původně vzniklo na základě potřeby zápisu hasičské historické automobilové stříkačky L&K Škoda 125 „Andula“ do registru historických vozidel.

Jsme spolek několika „bláznů“, které spojuje společný zájem.
Udržením hasičské historické techniky v provozuschopném stavu, reprezentací na různých akcích a veřejnou propagační činností chceme zachovat odkaz našich předků pro další generace.

To, co naši předkové s ohledem na tehdejší dobu a technické vybavení dokázali, si zaslouží náš obdiv.