hledání

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře si můžete zadat předběžnou poptávku rezervace hasičské historické stříkačky - automobil Škoda 125 Andula z roku 1927 na vámi pořádanou akci. 
!!! Je potřeba vyplnit všechny položky označené * jinak se formulář neodešle !!!

Po úspěšném odeslání formuláře se vám zobrazí informační zpráva

Abychom s vámi mohli dále komunikovat a dohodnout podrobnosti rezervace, potřebujeme v souladu s aktuální právní úpravou o zpracování a ochraně osobních údajů, vyjádření vašeho souhlasu s jejich zpracováním. Informace o zásadách zpracování a vašich právech jsou uvedena níže.

V souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, uděluji tímto Hasičskému Historickému Sdružení Hrušovany u Brna, se sídlem Viniční 489, Hrušovany u Brna. IČ: 22824367 (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním následujících osobních údajů:

Osobní údaje subjektu: Jméno, Příjmení, Emailová adresa, Telefon

Účelem udělení souhlasu je: poskytnutí osobních údajů v souvislosti s rezervací hasičské historické techniky na akci, pořádanou žadatelem

Prohlášení správce o zásadách zpracování osobních údajů

Správce se při zpracování a ochraně osobních údajů řídí NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 a uplatňuje zásady, stanovené tímto nařízením a řídí se souborem vnitřních opatření, přijatých k ochraně zpracovávaných osobních údajů.

Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně Správcem a pro vlastní potřebu. Vaše osobní údaje nebudou předány třetím stranám.

Poučení pro subjekt osobních údajů

Beru na vědomí, že dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 mám právo:

  • udělený souhlas kdykoli odvolat, a to písemnou formou listinnou i elektronickou, doručenou Správci;
  • požadovat po správci informace, jaké moje osobní údaje zpracovává;
  • požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
  • vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a požadovat jejich aktualizaci nebo opravu;
  • požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů;
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na nadřízený dozorový úřad ÚOOÚ.

Na základě poskytnutých informací uděluji s výše uvedeným zpracováním svůj souhlas.

Tento souhlas, mohu kdykoli písemně odvolat prohlášením, zaslaným na adresu iTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontrolní kód Captcha slouží k potvrzení, že nejste robot.

Kód můžete napsat malými písmeny, není nutné dodržovat velikost písmen.

Zpět Nahoru